Stanovisko SZÚ k nakládání s odpadem v době epidemie

Má to smysl, třiďte odpad!

více