ČR patří v třídění odpadů mezi evropské premianty!

Má to smysl, třiďte odpad!

více