Češi loni posunuli laťku v třídění odpadů!

Má to smysl, třiďte odpad!

více